Your (international) business mail ✔cheaper ✔carefree ✔fast

Your mail and parcels delivered around the world

ABOUT US

We arrange everything​

World Postal Solutions is an independent intermediary in the field of direct mail and (parcel) mail. We have contracts with most major national postal companies, but also with the alternative mail distributors. Due to our independent position, we can always choose the best and cheapest solution.

Kostenefficiënt

Zoals onze naam al aangeeft: wij denken altijd vanuit de oplossing voor uw internationale postprobleem. Want het kan écht anders en daardoor veel goedkoper!

Onze Klanten

World Postal Solutions werkt al meer dan twintig jaar voor toonaangevende mailing- en fulfillment-huizen, reclamebureaus, DM-bureaus, drukkerijen en uitgeverijen.  Steeds vaker werken wij ook voor eindklanten, dus bedrijven die zelf grote internationale postzendingen te versturen hebben. Neem contact met ons op en ontdek ook de voordelen van samenwerken met World Postal Solutions.

Michel Campagne

Oprichter Michel Campagne heeft meer dan dertig jaar ervaring in de internationale postwereld. 'Het kan anders en veel goedkoper' was zijn motivatie om World Postal Solutions op te richten.

Op een rijtje

- We kennen alle alternatieve distributiemogelijkheden
- We regelen alles van a t/m z
- We adviseren over de goedkoopste verzendwijze
- We besparen tot 48% op uw posttarieven
- We zijn 24/7 bereikbaar en reageren alert
ABOUT US

We arrange everything​

World Parcel Solutions is an independent intermediary in the field of direct mail and (parcel) mail. We have contracts with most major national postal companies, but also with the alternative mail distributors. Due to our independent position, we can always choose the best and cheapest solution.

Cost efficient

As our name implies: we always think from the point of view of the solution to your international parcel problem. Because it can really be done differently and therefore much cheaper!

Our customers

World Parcel Solutions has been working for leading mailing and fulfillment houses, advertising agencies, DM agencies, printers and publishers for over twenty years. Increasingly, we also work for end customers, ie companies that have to send large international postal shipments themselves. Contact us and discover the benefits of working with World Postal Solutions.

Michel Campagne

Founder Michel Campagne has more than thirty years of experience in the international postal world. 'It can be done differently and much cheaper' was his motivation to set up World Parcel Solutions.

On a row

- We know all alternative distribution options
- We arrange everything from a to z
- We advise on the cheapest shipping method
- We save up to 48% on your postal rates
- We are available 24/7 and respond alertly